PM Junespelen 2018

IKHP FRIIDROTT hälsar tävlande, ledare, funktionärer och publik välkomna till årets tävlingar. Vi hoppas att Ni alla skall trivas på Råslätts IP och få en spännande och skön friidrottsdag.
 
 
Avprickning                 I löpgrenar senast 40 minuter före tävlingsstart.
 
Upprop                        Sker 15 min före utsatt tävlingsstart vid respektive
                                    startplats.
 
Löpningar                    I Häckgrenarna löps ingen final. Heattiderna avgör                                     placeringen. I löpgrenarna 60m, 80m och 100m                                         går de 6 bästa tiderna till final från försöken. Vid                                         fler än 24 startande i försöken även B-final. Om 
                                    färre än sex deltagare kommer till start, avgörs 
                                    final på försökstiden.
 
Längd/Kast                  I klasser upp till P/F 13 gör alla deltagare 4 försök.
                                     I övriga klasser går de 8 bästa deltagarna till final
                                     efter tre försök.
                                     Längdhoppsgrop 1 är den som är närmast målet
                                     medan längdhoppsgropp 2 är den som är närmast
                                     100m-starten. Bollkastning är på den sida av
                                     planen som är vid målet medan spjutkastning
                                     avgörs vid motsatt sida av arenan.
                                     F8 delas in i 2 pooler för längd och boll. Indelning
                                     görs efter klubbtillhörighet.
 
Nummerlappar             Hämtas i sekretariatet. Sekretariatet
                                     (speakertornet) öppnas kl. 08.30. Alla deltagare
                                     skall bära sin nummerlapp väl synlig på bröstet. I
                                     höjd är det tillåtet att bära den på ryggen.
 
Uppvärmning               Kan göras på B-planen (bakom läktaren) då den är
                                     fri från fotbollsmatcher. OBS! EJ PÅ
                                     BANDYPLANEN! På innerplan får uppvärmning ej
                                     ske, där får endast finnas de aktiva som deltar i
                                     pågående grenar. Vi ber alla ledare och aktiva att
                                     respektera detta.
 
Efteranmälan               Tar vi emot i mån av plats och mot dubbel avgift.
 
Egna redskap              Måste vägas in senast 45 min före grenstart. Detta
                                    görs vid sekretariatet.
 
Resultat                       Anslås snarast efter avslutad gren på anslagstavlan
                                    bakom läktaren.
 
Funktionärer                Tävlingsledare:              Peter Hackenschmidt
                                     Löpledare:                    Tony Peterson
                                     Starter:                        Sture Ulfberg                
                                     Sekretariat:                   Anders Grönvall
                                     Speaker:                       Lasse Elfgaard
                                     Eltid:                            Christer Johansson och
                                                                         Andreas Agelii
 
Servering                     Kaffe, dricka, korv, godis mm finns till försäljning i
                                    kiosken bakom läktaren.